פרטים אישיים Personal Information

דרכון passport

מספר זהות לא תקני Invalid ID number

כתובת Address

אפשרויות תשלום Payment options

התרומה מוכרת לצרכי מס.

פרטי כרטיס אשראי Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number אין אפשרות לשלם בכרטיס דיינרסCan't pay on Diners Card אין אפשרות לשלם בכרטיס אמריקן אקספרסCan't pay on American Express Card
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.