תנאי שימוש במערכת

חוזה זה בא להסדיר את המחויביות בין "אסף פריד מפעיל מערכת תרומות.נט" להלן "תרומות.נט" לבין המשתשמש.
שימוש במערכת תרומות.נט מעיד על הסכמה לתנאים אלו.

 1. תרומות.נט מתחייבת לאפשר ללקוח שימוש במערכת לצורך ניהול תורמים, הנה"ח, סליקת הוראות קבע, וכו' כפי שמצוין במאפיני התוכנה המפורט באתר האינטרנט בכתובת www.trumot.net
 2. מסמך האפיון המודפס הינו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 3. תרומות.נט מתחייבת לשמור על חסיון מלא בכל הנוגע לנתוני הלקוח, נתונים אלו כוללים את בסיס הנתונים של הלקוח (תורמים, תלמידים וכו') ואת פעולותיו השונות במערכת, חסיון זה יופר רק בצו בית משפט.
 4. תרומות.נט מתחיבת לשמור על מאגר הנתונים ע"פ הדרישות האמורות בחוק.
 5. תרומות.נט מתחייבת להמציא פעם בשנה דיסק הכולל מידע על כל הפעולות שביצע הלקוח בשנה החולפת, זאת ע"פ דרישת מס הכנסה, דיסק זה עונה על הצורך לשמירת נתונים שבע שנים
 6. תרומות.נט מתחייבת להמציא את כל המידע ששיך ללקוח מתוך מאגר הנתונים ברגע בו יבקש זאת הלקוח, זאת באמצעות המערכת האינטרנטית.
 7. במידה ותרומות.נט תחליט להפסיק את פעילותה היא מתחיבת לתת התראה של לפחות 90 יום ללקוח.
 8. השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
 9. תרומות.נט משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות בנקאיות, אך למרות זאת, כידוע אין אפשרות לחסימה מוחלטת ו תרומות.נט לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע במערכת.
 10. תרומות.נט אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש במערכת ו/או במידע המוצג בה, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של המערכת או איזה משירותיה.
 11. על השימוש במערכת וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל
 12. הלקוח מתחייב לשלם עבור השימוש במערכת ע"פ התעריף המפורסם באתר האינטרנט, התשלום יתבצע בהוראת קבע חודשית ב15 לחודש עבור החודש הקודם.
 13. המחירים עשוים להתעדכן מעת לעת, ע"פ מדד המחירים לצרכן ו/או עלות אחזקת השירותים הנתנים ע"י תרומות.נט.
 14. תקרת התשלום מתיחסת רק לשירותים הנתנים באופן מלא ע"י תרומות.נט כגון, בנית אנשי קשר, הוצאות קבלות, גבית הוראות קבע וכד'. שרותים הנתנים ע"י גורמים חיצוניים כמו משלוח דואר וכד' יחויבו ע"פ שימוש, ללא תקרה.
 15. במידה והלקוח לא ישלם את חובו במועד, תשלח התראה אחת. במידה והחוב לא ישולם תוך 15 יום מיום החיוב (30 יום מסוף החודש בגינו התשלום) תחסם ללקוח הגישה למערכת, במקרה כזה לא תתאפשר הוצאת כל מידע מהמערכת.

אסף פריד
מערכת תרומות.נט